Home

Fysiotherapie Praktijk Margraten is sinds mei 1974 in Margraten. In de beginperiode was de praktijk gevestigd aan de Koningswinkel en van september 1976 tot 31 mei 2009 aan de Eijkerstraat 29. Vanaf 1 juni 2009 is de praktijk gevestigd aan de Eijkerstraat 19 te Margraten in de "Résidence Mergroate". Vanaf 1 december 2011 is Eijkerstraat 21, ook in de "Résidence Mergroate", erbij gevoegd.



Tot het Team Fysiotherapie Breuers behoren Alice Breuers, Jan Theunissen, Tom van Wissen, Iris Visbach, Lisa Gatzweiler, Wouter Vogels en Pieter Waasdorp.

Het doel van deze site is het geven van informatie aan patiënten en andere belangstellenden. Daarnaast de bezoeker van deze site op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en de praktijk.
Het team van zes fysiotherapeuten heeft een brede belangstelling en vult elkaar goed aan met hun diverse specialisaties zijnde manuele therapie, manuele lymfedrainage, bekkenbodemklachten, bekkeninstabiliteit, tape-technieken, beweegprogramma bij COPD, diabetes mellitus II, hart en vaatziekten, oncologie en artrose, aansluiting Parkinsonnet, CVA netwerk, PAV netwerk, craniosacraaltherapie, kinderfysiotherapie en verder de specialisaties fysiotherapie en osteopathie bij dieren. Door deze veelheid van specialisaties is het mogelijk om binnen de praktijk een patient aan een collega voor te dragen dan wel te verwijzen. Reeds bij aanmelding kan de indicatie voor fysiotherapie al bepalend zijn voor de keuze van de fysiotherapeut, alhoewel de persoonlijke voorkeur van de patient voor een fysiotherapeut voorop staat.

De praktijk is van maandag tot en met donderdag geopend van 8.00 uur 's ochtends tot 19.00 uur 's avonds, en vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur,  zodat er rekening gehouden kan worden met werktijden van patienten. De behandeling geschiedt volgens afspraak. De tijdsduur van een behandeling varieert van 30 tot 45 minuten.

Patiënten die niet in staat zijn naar de praktijk te komen worden aan huis behandeld.
 

Tevens zijn werkzaam in de praktijk:

Helma ten Haaf - T: 047-5470412
Geregistreerd bekkentherapeute

Marie-Therese Pelgrim - T: 06-25056620
Kinderfysiotherapeute

Podotherapie Hermanns & Hermanns - T: 077-3971318