Tape-technieken

Er wordt op twee manieren met tape gewerkt:
  1. de conventionele methode zoals bijv. de tape technieken volgens van Wingerden en de Coumans bandage ter ondersteuning danwel correctie van het aangedane weefsel en/of gewricht.
  2. kinesio-tape wat eveneens een ondersteuning danwel correctie van het aangedane weefsel en/of gewricht biedt maar tevens een stimulering of ontspanning van spierfunctie en vermindering van oedeem (vocht) bewerkstelligt; deze tape wordt bij sportletsels gebruikt, maar wordt tevens zeer frequent gebruikt bij lymfoedeem, post-operatief, zoals bijvoorbeeld na een borst-operatie.