Manuele therapie

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een erkende opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Er zijn in Nederland vijf opleidingen tot manueeltherapeut, die erkend worden door de zorgverzekeraars en de internationale vereniging voor orthopedische manuele therapie, (IFOMT). De manueeltherapeut staat geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF en moet voldoen aan bepaalde na- en bijscholingseisen om hierin geregistreerd te blijven staan. De manueeltherapie richt zich op het opsporen van functiestoornissen in het bewegingsapparaat. En op het opsporen van de ontstaansfactoren voor die funktiestoornissen. Met behulp van specifieke manueeltherapeutische technieken wordt getracht die functiestoornissen op te heffen. Daarnaast wordt getracht de ontstaansfactoren te concretiseren, weg te nemen of te veranderen.

Het bewegingsapparaat is het geheel van botten, spieren, gewrichten, kapsels, banden, etc.. Bij een functiestoornis moet men denken aan bijvoorbeeld een bewegingsbeperking in de nek of in de heup. Mogelijke oorzakelijke factoren kunnen zijn gewoontepatronen van beweging, houdingsbelasting of acute overbelasting.

Een van de specifieke technieken van de manueeltherapie is de manipulatie. Hierbij wordt een gewricht met hoge snelheid en weinig kracht over de fysiologische bewegingsgrens bewogen. Daarbij kan een knappend geluid optreden. Daarom wordt dit in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd. Deze techniek deelt de manueeltherapie met bijvoorbeeld de chiropractie, de osteopathie en de orthomanuele geneeskunde. Het is een niet pijnlijke techniek die gebruikt wordt als een functiestoornis niet op andere manieren, zoals bijvoorbeeld met oefentherapie, mobilisaties of rekkingen kan worden opgeheven. Het wordt ook toegepast als prikkel aan het zenuwstelsel om herstelprocessen in gang te zetten.

Manuele therapie kan bijvoorbeeld worden ingezet bij nek-schouder-arm klachten, rugklachten, bekken-beenklachten, kaakklachten, hoofdpijnklachten of bij ‘huilbaby’s’. Door de meeste ziektekostenverzekeringen wordt deze behandeling vergoed. Het aantal te vergoeden behandelingen verschilt per verzekeraar.