Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is een beschermde titel. Iemand die in het bezit is van het diploma fysiotherapie is bevoegd om de titel fysiotherapeut te voeren na registratie in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Alle fysiotherapeuten binnen de praktijk zijn geregistreerd in het BIG-register en nemen deel aan het kwaliteitsprogramma van het KNGF.

Hoe wordt de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (http://www.kngf.nl), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Door het invoeren van een accreditatie systeem is elke geregistreerde fysiotherapeut verplicht om een scala van congressen, symposia, cursussen en intercollegiale overlegsituaties te volgen. Het KNGF houdt een kwaliteitsregister bij. U kunt dit kwaliteitsregister raadplegen op http://www.fysiotherapie.nl.

Hoe wordt de kwaliteit binnen de praktijk gewaarborgd?

Elke fysiotherapeut werkzaam binnen onze praktijk voldoet aan bovenstaande normen. Onze praktijk is sinds oktober 2012 HKZ-ISO gecertificeerd, kwaliteitsnormering gezondheidszorg.