Fysiotherapie

Fysiotherapie is zo oud als de mensheid zelf. De eerste natuurlijke afweer van de mens tegen inwerkend geweld is wrijven of drukken van een pijnlijke plaats of het bewegen van het gekwetste gedeelte.

In 1889 is het Nederlands Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage opgericht de voorloper van het huidige Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie.

De mechanische denkwijze welke het beroep aanvankelijk beheerste heeft een ontwikkeling doorgemaakt naar het neurofysiologische denken als gevolg van de steeds verder gaande ontwikkeling van de medische kennis.

De fysiotherapeut is een specialist op het gebied van houding en beweging. De houding en beweging kan op velerlei manieren verstoord raken door bijv.:

 • orthopedische afwijkingen
 • posttraumatisch letsel (na een ongeval)
 • post-operatieve beperkingen
 • reumatische afwijkingen
 • aandoeningen van hart en longen
 • aandoeningen van de bloedsomloop
 • neurologische aandoeningen


De afgelopen veertig jaar zijn er binnen de fysiotherapie veel specialisaties ontstaan. Bij steeds verder ontwikkelen van de medische kennis en de inzetbaarheid van de fysiotherapie zal er naast de algemeen practicus een veelvoud van gespecialiseerde therapeuten ontstaan. Fysiotherapie blijft in beweging.

 

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. De patiënt is verantwoordelijk voor zijn eigen genezing, de fysiotherapeut heeft hierbij een ondersteunende rol.

 

 

Het behandelplan kan bijvoorbeeld bewegingstherapie inhouden, of massage, beiden wel of niet ondersteund met apparatuur zoals:

 

 

 • Apparatuur voor krachttraining
 • Apparatuur voor cardiofitness
 • Deep oscillation
 • Lymphapress
 • LPG
 • Powerbreath