Bekkenklachten

Zowel vrouwen, mannen als kinderen kunnen hinder ondervinden van hun blaas, ze zijn hun blaas niet meer de baas. Mogelijk als gevolg van een verkeerd aangeleerd toiletgedrag, ofwel door veranderingen in de bekkenregio bijv. tijdens of na een zwangerschap, of bijvoorbeeld ten gevolge van prostaatproblemen. Dit kan diverse klachten veroorzaken, zoals incontinentie, d.w.z. het niet kunnen ophouden van de plas (urge-incontinentie) of het ongewild verliezen van urine (stress-incontinentie), maar ook het niet goed kunnen ophouden van ontlasting. Het juist niet goed naar de toilet kunnen gaan kan veroorzaakt worden door een niet goed functioneren van de bekkenbodemspier. Maar ook klachten zoals pijn in de bekkenregio, lage rug, uitstralende pijn in de benen kunnen veroorzaakt worden door een bekkenbodemdysfunctie.

De behandeling bestaat uit:
  1. informatie en inzicht geven over de ligging en de functie van de bekkenbodemspier in relatie met de spierketen die verantwoordelijk is voor een goede houding
  2. het bijhouden van een mictielijst om het het toiletgedrag inzichtelijk te maken
  3. houdings- en bewegingstherapie
  4. ademhalings- en ontspanningstherapie

Het trainen met myofeedback, en het toepassen van invasieve technieken is voorbehouden aan een geregistreerde bekkentherapeute.   Sedert oktober 2011 worden in de praktijk bekkenklachten behandeld door Helma ten Haaf.