Afspraak

Fysiotherapie is direct toegankelijk, sinds 1 januari 2007 zonder verwijzing van een arts of specialist. Echter patiënten met een chronische indicatie zoals een botbreuk, CVA, Parkinson, na een operatie e.d. dienen wel een verwijzing te hebben aangezien deze behandelingen  na de 20e behandeling vergoed worden uit de hoofdverzekering en een machtiging van de zorgverzekeraar aangevraagd wordt. Ook Uw huisarts kan U doorverwijzen naar de fysiotherapeut evenals uw specialist De huisarts/specialist en de fysiotherapeut wisselen geregeld onderling patiënteninformatie uit en hebben zo nodig overleg over het te volgen behandelprotocol. Als de behandeling is afgerond, doet de fysiotherapeut verslag aan de verwijzer.
 

Uw fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert.

Afhankelijk van uw indicatie of voorkeur wordt een afspraak gemaakt bij één van de fysiotherapeuten in onze praktijk of komt deze bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten door een vraaggesprek en een onderzoek. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen.

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Hoe maakt U een afspraak?

Fysiotherapie Breuers BV
Van maandag tot en met vrijdag kunt U binnen de praktijk-uren, van 8.00 tot 19.00 uur telefonisch, 043-4581797, een afspraak maken. Ook is het mogelijk binnen deze uren persoonlijk een afspraak te maken in de praktijk.

Kinderfysiotherapie
Een afspraak voor kinderfysiotherapie maakt U rechtstreeks met;
Marie-Therese Pelgrim  +31 (0)6 25 056 620

Bekkentherapie
Een afspraak voor bekkentherapie maakt U rechtstreeks met;
Helma ten Haaf  +31 (0)85 773 2030

Verdere informatie kunt U vinden op haar website www.bekkenfysiolimburg.nl

Podotherapie
Een afspraak voor podotherapie bij Ralph Hermanns maakt u rechtstreeks met;
Hermanns & Hermanns +31 (0) 77 397 1318

Verdere informatie kunt U vinden op de website www.podotherapiehermanns.nl