Werkwijze

De behandeling geschiedt in overleg met de dierenarts en kan bestaan uit preventieve zorg, wat vooral een sportmedische begeleiding inhoudt, en uit curatieve zorg, d.w.z. het behandelen van blessures dan wel houdings- en bewegingsstoornissen.

Stoornissen in het bewegings-apparaat kunnen zich uiten in bijv. de volgende symptomen:
  • onregelmatig of kreupel lopen
  • moeizaam inbuigen naar rechts en/of links
  • stijver lopen
  • scheef lopen
  • het bit aan een kant vastpakken
  • moeizaam overgangen maken van stap/draf/galop
  • problemen met nageeflijkheid
  • aansingel-problemen
  • bokken en steigeren