Osteopathie

Veterinaire osteopathie is een opleiding die gevolgd kan worden aan het International College of Research in Equine Osteopathie (ICREO). Een medische danwel paramedische vooropleiding is een vereiste voor het volgen van deze 3-jarige deeltijd-opleiding .

In het begin van de twintigste eeuw vertelde de grondlegger van de osteopathie Dr.Andrew Taylor Still:

“To find health should be the object for the osteopath. Ayone can find disease.”

Gezondheid kan verstoord worden in het houdings- en bewegingsapparaat, in de organen en in de craniosacrale relatie (schedel/bekken). Aangezien het individu, dit is een mens en dier, een totaliteit is, zal een verstoring van de gezondheid zijn uitwerking op diverse structuren hebben aangezien deze elkaar beinvloeden. Een eenvoudig voorbeeld is een hartinfarct wat bij de mens pijn geeft in de linker arm. Het ruggemerg dat in het wervelkanaal loopt is onze telefooncentrale en speelt een belangrijke rol in deze wisselwerking.

Voor de osteopaat geldt de regel:

“Find it, treat it and leave it”

Find it gebeurt in het onderzoek bestaande uit de anamnese (vraaggesprek), de inspectie in rust en beweging en de palpatie.

Treat it gebeurt door manipulaties, mobilisaties in het pariëtale systeem (bewegingsapparaat), ondersteunen van de motiliteit (beweeglijkheid) van de organen en van de fasciën, en het corrigeren van het PAM-ritme van schedel en heiligbeen.

Leave it wil zeggen dat je na een behandeling het lichaam de kans moet geven weer constructief te gaan werken om in balans te komen.