Ontstaan

Fysiotherapie bij dieren is sedert 1 augustus 1992 erkend door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Natuurbeheer en Visserij. Als afgestudeerd fysiotherapeut bij mensen kun je je verder specialiseren in fysiotherapie bij dieren, wat zich vooral richt op de behandeling van paarden en honden. Dit is een 2-jarige deeltijd-opleiding.

Opleiding

De opleiding vindt plaats op het Cursuscemtrum Dierverzorging Barneveld (www.cursuscentrum.nl) en omvat 24 lesdagen, 8 stagedagen en een werkveldstage.

De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch examen. Zowel dit examen als de stages en de beide te schrijven stageverslagen dienen voldoende te zijn om deel te mogen nemen aan de beide praktijkexamens, hond en paard. Als je voor beide praktijkexamens een voldoende hebt behaald, krijg je een getuigschrift waarmee je bij de R.V.V. (Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees) de toelating tot paraveterinair dierenfysiotherapeut kunt aanvragen.  

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVDF)

De NVFD is een vereniging van deskundigen op het gebied van Fysiotherapie en para-medische handelingen en diensten ten behoeve van dieren. De meeste dierenfysiotherapeuten in Nederland zijn bij deze verening aangesloten.
 

De doelstelling van de NVFD zijn

  • een vereniging, waarbij de aangesloten leden preventieve en curatieve zorg bieden,
  • profileren van het beroep dierenfysiotherapeut, naar dierenartsen en -eigenaren toe,
  • informeert over de dierfysiotherapeutische mogelijkheden en over de bij haar aangesloten leden,
  • bovendien biedt het haar leden mogelijkheden voor bij- en nascholing.