Afspraak

In een eerste gesprek met de eigenaar worden de klachten besproken zowel nu als in het verleden. Dan wordt het paard/de hond in stand geinspecteerd, gevolgd door een oppervlakkige palpatie naar zwellingen, warmte, spanning etc. Hierna volgt een inspectie in beweging op een harde en een zachte bodem. Vervolgens worden functietesten gedaan met name van de aangedane structuren. Na het stellen van een diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Dit kan varieëren van bewegingstherapie tot massage en fysiotechniek. Fysiotechniek wil zeggen dat er behandeld wordt met apparatuur zoals ultrageluidtherapie, magneetveldtherapie, elektrotherapie, lasertherapie. Tenslotte wordt er een trainingsadvies en/of oefenadvies gegeven.

Locatie van behandelen.

Doorgaans wordt het paard/de hond in zijn eigen omgeving behandeld, dus op het thuisadres.  

Afspraak maken

Het is niet meer mogelijk om een afpraak voor behandeling te maken.